Bezpečnostní tabulky a značky

Koupit bezpečnostní tabulky

 

K povinnému vybavením každé firmy, školy, úřadu nebo nemocnice patří bezpečnostní tabulky a značení. Jejich použití je nutné v každé, byť sebemenší dílně, bezpečnostní tabulky a značení musí označovat rizika na každém mechanickém stroji nebo elektronickém zařízení a informovat osoby tak, aby bylo možno co nejefektivněji zabránit úrazům..

Bezpečnostní tabulky a značky nabízené v našem internetového obchodu splňují technické a právní předpisy, přesněji s ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 7010 a Nařízením vlády č.375/2017 Sb. (PDF) o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Naše nabídka bezpečnostních tabulek a značek Vám pomůže splnit náročné požadavky bezpečnosti práce a požární ochrany na provozování veškerých zařízení a zabezpečení únikový prostorů.

Bezpečnostní tabulky, značky a značení vyrábíme ze zahraničních samolepících folií nebo plastů a tiskneme kvalitními barvami metodou digitálního velkoplošného tisku. Bezpečnostní tabulky a značky odolávají povětrnostním vlivům (voda, slunce, mráz) a některým znečišťujicím látkám (olej, nafta, benzín). Plastové a samosvítivé (fotoluminiscenční) tabulky tiskneme UV vytvrzenými barvami, které zajišťují odolnost i vůči ředidlům a agresivnějším čistícím prostředkům (např. isopropyl). Odolnost proti otěru a stálobarevnost je u samolepících tabulek vyšší než 5 let, u plastových tabulek, které mají všeobecně nižší životnost, vyšší než 2 roky.

Pro instalaci na porézní podklady (hrubá omítka, dřevo), pletivo nebo k použití jako přenosné značení je vhodné použít tabulky nebo značky plastové, a to i přes jejich složitější montáž a o trochu nižší životnost. 

Vyrobit a dodat umíme i nestandardní bezpečnostní tabulky a značky "na zakázku", podle individuálních požadavků zákazníka (např. cizojazyčné verze, nestandardní formáty či texty). Zakázkové značení, značky a tabulky můžeme vyrobit z obyčejné i fotoluminiscenční fólie, plastu (a to i větší síly) nebo z hliníkovoplastového kompozitu. 

 

Používané barvy a tvary bezpečnostních značek

Symbol Význam Barva bezpečnostní a kontrastní
tabtvar.gif výstraha, nebezpečí žlutá x černá
tabtvar2.gif zákaz červená x bílá
tabtvar3.gif příkaz modrá x bílá
tabtvar4.gif informativní zelená x bílá
tabtvar5.gif požární ochrana červená x bílá

 

Doporučené formáty bezpečnostních tabulek

Pro zajištění rozpoznatelnosti vzhledem k pozorovací vzdálenosti je důležitá správná volba formátu, tedy velikosti, instalované bezpečnostní tabulky nebo značky. K určení dostatečné velikosti lze použít vzorec h=l/Z , doporučený normou ČSN ISO 3864-1 (h - výška bezpečnostní tabulky nebo značky, l - pozorovací vzdálenost, Z - činitel vzdálenosti). Činitel vzdálenosti Z je, pro jednotlivé, významem různé, značky, odlišný.

V praxi lze, pro zjednodušení, použít následující tabulku:

Význam značky Rozpoznatelnost
A6 A5 A4 10x10 15x15 20x20 20x10 30x15
zákazová, výstražná, příkazová 4 m 5,5 m 8 m 4 m 5,5 m 8 m - -
informativní, požární, únikové 10 m 14 m 20 m 10 m 14 m 20 m 10 m 14 m
texty dodatkových značek   max. 25 m

 

Materiály - technická data

Značka Materiál Síla Teplotní odolnost Přilnavost
Samolepící fólie samolepící PVC fólie 0,1 mm do 100°C 20 N/25mm
Plast extrudovaný polystyren 0,5 mm do 60°C -

Montáž a návod na lepení bezpečnostních značek

Samolepící tabulky

 • Oddělením podkladového papíru a postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) fólii přitisknout.
 • U větších formátu (A5, A4, A3 a větších) doporučujeme fólii po sejmutí podkladového papíru navlhčit vodou, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat.
 • Doporučené podkladové plochy pro nalepení bezpečostních tabulek jsou všechny materiály (sklo, dřevo, kov, umělé hmoty apod.) s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot. Podkladový povrch musí být důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení kvůli dozrání laku.
 • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +4°C.
 • Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou pohybující se od -40°C do +100°C, jednorázově i +120°C.
 • Na fólii lze nesmazatelně psát "lihovou tužkou" CENTROPEN

Plastové tabulky

 • Možná montáž na hladké, ale i porézní povrchy.
 • Instalaci tabulek lze provézt šrouby a nýty.
 • Instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu) nebo polyuretanového tmelu, případně pomocí oboustraně lepících folií. Plastovým materiálem je tvrzený polystyren, k lepení tedy nelze použít Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi. Před lepením musí být podkladový povrch důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění.

 

Údržba a čištění bezpečnostních tabulek

 • Potisk bezpečnostních tabulek je odolný vůči standardním čistícím prostředkům, jako například čistič na okna (i s obsahem alkoholu), jarová voda nebo roztok SAVO (testován byl prostředek SAVO na koupelny). Potisk odolá i lehkému přetření benzínovým čističem - intenzivním třením dochází k otěru.
 • K čištění nedoporučujeme používat chemické čistící prostředky: ředidla, isopropylalkohol, roztoky kyselin.