BEZPEČNOSTNÍ TABULKY CZ
  Uživatel - Bezpečnostní tabulky CZ Uživatel: [přihlásit]
  Nákupní košík - Bezpečnostní tabulky CZ Pokladna: 0,00 Kč
 

 

Bezpečnostní tabulky a
fotoluminiscenční značky …

… Váš spolehlivý průvodce.

bezpečnostní tabulky klientcentrum-nápověda

Klientské centrum

 
 

Registrace nového uživatele → Zapomenuté heslo →


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost TECHNOR print, s.r.o., IČ: 06655327, provozovatel internetových obchodů www.technicke-normy-csn.cz a www.bezpecnostni-tabulky.cz, jakožto správce a zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropkého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Kategorie osobních údajů

Pro realizaci obchodních transakce zjišťujeme u kontaktní osoby zákazníka jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. U zákazníků dále zjišťujeme název, sídlo, IČ, DIČ a dodací adresu. Je-li zákazníkem fyzická osoba, jsou tyto údaje taktéž osobními údaji a je s nimi podle pravidel ochrany osobních údajů nakládáno. Dále potom evidujeme informaci a obchodní transakcích zákazníka v našich internetových obchodech.

Poskytnutí a účel zpracování osobních údajů

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na místo a k rukám kontaktní osoby určené zákazníkem zpracováváme osobní údaje předané zákazníkem prostřednictvím vyplněného a odesláného registračního formuláře nebo vyplněním formuláře tzv. rychlé objednávky a jejím odesláním. Protože poskytnutí těchto osobních údajů a jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (realizaci obchodní transakce), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zpracování poptávky zákazníka), je v souladu s článkem 6, odst. 1, písmeno b) GDPR splněna zásada zákonného zpracování a není potřebný výslovný souhlas subjektu údajů (zákazníka) se zpracováním osobních údajů.

Společnost TECHNOR print, s.r.o. prohlašuje, že takto získané osobní údaje jsou zpracovány výlučně pro interní potřeby společnosti související s přijetím objednávky, vystavením účetních dokladů, dodání objednaného zboží, poslání informace o odeslání zásilky a sledování historie obchodních transakcí zákazníka se společností TECHNOR print, s.r.o.. K jiným účelům, jako je například zasílání marketingových nabídek, nebudou tyto údaje používány nebo jinak zneužity.

Poskytnutí osobních údajů zákazníků a kontaktních osob třetím stranám je striktně vyloučeno, vyjma předání údajů potřebných k doručení zásilky se zbožím přepravci (Česká pošta, s.p.) a orgánům veřejné moci na základě vymáhání zákonného požadavku při plnění jejich úkolů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků a kontaktních osob zákazníků jsou uchovávány na potřebnou dobu podle druhu a účelu dokumentů ve kterých jsou uvedeny:

Práva subjektu osobních údajů


 

Zboží bylo přidáno do košíku